สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มร.ชม. จัดเทศกาลเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนเชื่อมความสัมพันธ์


นักศึกษาแลกเปลี่ยนสาธารณรัฐประชาชนจีนในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเทศกาลตรุษจีนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เชื่อมสัมพันธภาพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อย่างคึกคัก

---> เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย อาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดงานเทศกาลตรุษจีนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อเฉลิมฉลองให้กับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและเปิดงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก กงสุล กัว หยวี่ลู่ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวคำอวยพร

---> ภายในงานมีการแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การขับร้องเพลงภาษาจีน การบรรเลงเครื่องดนตรีกู่เจิง และการแสดงทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน จากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาแลกเปลี่ยน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น นักศึกษาทุนประเทศกัมพูชา ที่เดินทางมาศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มาร่วมงาน ทั้งนี้การแสดงแต่ละชุดได้รับความสนใจและเสียงปรบมือจากคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเป็นอย่างมาก สร้างสีสัน ความสนุกสนาน และยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและมหาวิทยาลัยอีกด้วย


รูปภาพจากอัลบัม : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มร.ชม. จัดเทศกาลเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนเชื่อมความสัมพันธ์

AO Events