สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันการศึกษาจากประเทศไต้หวัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2559 ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันการศึกษาจากประเทศไต้หวัน ที่เดินทางเข้าร่วมการศึกษาดูงานและแลกการเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงาน "นิทรรศการการศึกษาไต้หวันประจำปี 2559" Taiwan Higher Education Exposition 2016 (Chiang Mai)  ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ
- สถาบันการศึกษาชั้นนำจากไต้หวันมากกว่า 30 สถาบัน 
- การแนะแนวหลักสูตรนานาชาติของทุกสาขาวิชา 
- ข้อมูลการเรียนภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว 
- การบรรยาย "ทุนการศึกษาไต้หวัน"
- เสวนาพิเศษ “ทุนการศึกษาไต้หวันและประสบการณ์แห่งการเรียนรู้” โดยรุ่นพี่ศิษย์เก่านักเรียนทุนของแต่ละประเภท
- กิจกรรมประกวด "ความสามารถทางด้านศิลปะ" 
- เรียนรู้วัฒนธรรมไต้หวัน อาทิ การตัดกระดาษ เขียนพู่กัน - ลองลิ้มชิมรสชานมไข่มุกสูตรไต้หวัน
- กิจกรรมอื่นๆอีกมากมายAO Events