สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัย CODICT ประเทศฟิลิปปินส์


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์ CODICT ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Councils of Deans for information technology (CODICT) ประเทศฟิลิปปินส์ ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการความร่วมมือทางการวิชาการ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 AO Events