ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ "The 2019 Asian English Olympics" ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย


ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ "The 2019 Asian English Olympics" ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย"

 

ตามที่ BINUS English Club (BNEC) ของ Binus University, Indonesia ได้จัดงาน "The 2019 Asian English Olympics" ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย"

เพื่อแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

8 ด้าน ได้แก่

- ด้าน Namely Debate, 

- ด้าน Speech

- ด้าน Spelling Bee

- ด้าน Short Story Writing

- ด้าน Radio Drama

- ด้าน Newscasting

- ด้าน Scrabble

- ด้าน Storytelling

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://aeo.mybnec.org/previous หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ นางสาวลวัณรัตน์  บูทะ นักวิเทศสัมพันธ์ ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคาร 27 โทร. 053-885862AO Events