2018-2019 Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA)


ทุนสำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว ประจำปีการศึกษา 2561

2018-2019 Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA)

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program  ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันนี้ - ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560

เพื่อให้มีลักษณะการแลกเปลี่ยนทางวิชาการอย่างแท้จริง ทุน FLTA กำหนดให้สรรหาอาจารย์รุ่นหนุ่มสาวที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย ไปสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ในขณะที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ มีอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงไปช่วยสอน อาจารย์ชาวไทยจะมีโอกาสเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ พร้อมๆ ไปกับการเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในวัฒนธรรมและสังคมอเมริกันให้มากขึ้นด้วยการลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอเมริกันศึกษาและการสอนภาษาอังกฤษ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

http://fulbrightthai.org/NowOpenDetail.asp?id=847&type=application

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์AO Events