ต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทนริ ประเทศญี่ปุ่น เยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์และผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Masafumi Adachi, International Exchange Coordinator จาก Tenri University ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาวิทยาลัยและเยี่ยมนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Tenri University ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา

 AO Events