พิธีมอบทุนการศึกษาทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกัน (AMCHAM) ประจำปีการศึกษา 2558


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี พร้อมผู้บริหาร ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกัน ประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวมจำนวน 11 ทุน ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติAO Events