รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2561


ด้วยสถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สำหรับปีการศึกษา 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาวะผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม รวมถึงระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4-5 เดือน)

นิสิต/นักศึกษาผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการประกาศรับสมัครสอบชิงทุน และการกรอกใบสมัครออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ​

http://w​ww.fulbrightthai.org ​ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 1 มกราคม 2561 หรือจากเอกสารที่ได้แนบพร้อมกับอีเมลล์นี้ ดังนี้

  1. ​ประกาศรับสมัครทุน 2018-2019 Global UGRAD​ (ภาษาไทย)

  2. ข้อแนะนำการสร้างบัญชีผู้สมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ)

  3. ข้อแนะนำในการกรอกใบสมัครออนไลน์และรายการเอกสารที่ต้องแนบ (ภาษาไทย)

  4. ข้อแนะนำในการเตรียมจดหมายแนะนำ/รับรองผู้สมัคร สำหรับอาจารย์และผู้สมัคร (ภาษาอังกฤษ)

  5. ใบปะหน้าจดหมายแนะนำ/รับรองผู้สมัคร ฉบับที่ 1 (ภาษาอังกฤษ)

  6. ใบปะหน้าจดหมายแนะนำ/รับรองผู้สมัคร ฉบับที่ 2 (ภาษาอังกฤษ)

  7. ​ใบปลิวประชาสัมพันธ์ทุน 2018-2019 UGRAD สำหรับคนไทย​ 

     (ภาษาอังกฤษ)

​ทางมูลนิธิฯ แนะนำให้ผู้สมัคร อาจารย์ผู้เขียนจดหมายแนะนำ/รับรอง​ และอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องในการคัดเลือก อ่านเอกสารข้างต้นทั้งหมดโดยละเอียด ก่อนทำการสมัครหรือเขียนจดหมายแนะนำ/รับรอง เพื่อทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของทุนการศึกษาและขั้นตอนการรับสมัครอย่างถูกต้อง 

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ในเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ณ ชั้น 4 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-885862 ติดต่อคุณลวัณรัตน์  บูทะ 

สามารถ ดาวน์โหลด เอกสารใบสมัครและคำแนะนำที่ลิงค์ด้านล่างนี้

https://www.dropbox.com/sh/zweelty3c7nex6e/AABwgdD1-J2zSLzpodXGo11za?dl=0

 AO Events