อาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับผู้ประสานงานจาก University of the West of England


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2559 อาจารย์ ดร.ปวีณา  โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับ MissOrawan  Inmankhong ตัวแทนผู้ประสานงานจาก University of the West of England ประจำสาขาประเทศไทย เดินทางมาแนะนำมหาวิทยาลัย UWE ทุนการศึกษา และหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ได้ประชาสัมพันธ์แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจต่อไปAO Events