ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560 (Monbukagakusho:MEXT)


ข้อมูลทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT)
การรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ประกาศรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Undergraduate Students) ประเภทนักศึกษาวิจัย (Research Students) ประเภททุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี (College of Technology Students) และประเภททุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพพิเศษ (Specialized Training College Students)

สำหรับทุนประเภทนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาวิจัย ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จากประกาศรับสมัคร ดังนี้

1. ทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

2. ทุนนักศึกษาวิจัย

กรุณามาส่งใบสมัครและเอกสารประกอบใบสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์) ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.30 น. (สำหรับทุนประเภทนักศึกษาวิจัย) และ ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.00 น. (สำหรับทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี)

สอบถามเพิ่มเติมสำหรับทุน 2ประเภทนี้ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โทร. 02-696-3004, 02-207-8504

หมายเหตุ: สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทุนดังกล่าวได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/study.htmAO Events