ทุนการศึกษารัฐบาลจีน เข้าศึกษา ณ Qingdao University of Science and Technology (QUST)


ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีน

ด้วย Qingdao University of Science and Technology (QUST) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน สำหรับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อสมัครเข้าศึกษา ณ QUST ในระดับปริญญาโทหรือเอก ใน หลักสูตร Material Engineering, Automation, Mechanical engineering, Liberal Arts และ Economics and Management โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดของทุนดังแนบ หรือสอบถามสำนักงานวิเทศสัมพันธ์

ระยะเวลารับสมัคร: ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 นี้

 AO Events