สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับ University of Southern Queensland ประเทศออสเตรเลีย จัดบรรยายให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอกประเทศออสเตรเลีย ในหัวข้อ


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับ University of Southern Queensland ประเทศออสเตรเลีย จัดบรรยายให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอกประเทศออสเตรเลีย ในหัวข้อ "How to get to the PhD in Australian University" โดยวิทยากร Professor Emeritus Acram Taji ในวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00-17.00 น. ณ ห้องเอื้องฟ้ามุ่ย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติAO Events