โครงการ Erasmus+ ของอียูเปิดรับ Proposal สำหรับปี 2559


โอกาสดีๆ สำหรับสถาบันระดับอุดมศึกษาของไทย – โครงการ Erasmus+ ของอียูเปิดรับ Proposal สำหรับปี 2559 แล้วค่ะ
Great opportunities for Thai higher education institutions – EU's Erasmus+ Programme Open Call for Proposals 2016

สถาบันระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยมีโอกาสได้รับการสนับสนุนทางการเงิน ดังนี้
- เพื่อส่ง-รับนักเรียนและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย พร้อมให้ทุนการศึกษาเพื่อไปแลกเปลี่ยนระยะสั้น 
- เพื่อร่วมเป็นหุ้นส่วนกับมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรร่วม กล่าวคือ หลักสูตรร่วมอีราสมุส มุนดุส ระดับปริญญาโท ซึ่งจะมอบทุนการศึกษาจากอียูให้ผู้เรียนเช่นกัน
- เพื่อพัฒนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพ โดยการเป็นหุ้นส่วนกับหลายสถาบันจากต่างประเทศ
- เพื่อเข้าร่วมโครงการ Jean Monnet เพื่อส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับสหภาพยุโรป

สถาบันที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ: http://bit.ly/Wb9E4H

Higher education institutions in Thailand can benefit from financial support:
• To send and host students and staff for short-term mobility, with scholarships and grants.
• To be part of a university partnership offering integrated study programmes - Erasmus Mundus joint master degrees -which will also award EU-funded scholarships. 
• To develop capacity-building projects based on multilateral partnerships with institutions from other countries. 
• To participate in Jean Monnet activities to foster EU studies.

For interested institutions, please check out this link : http://bit.ly/Wb9E4HAO Events