โครงการ Global UGRAD โดยทุนของรัฐบาลสหรัฐฯ กำลังเปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาไทยที่สนใจไปแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ


โครงการ Global UGRAD โดยทุนของรัฐบาลสหรัฐฯ กำลังเปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาไทยที่สนใจไปแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก http://ow.ly/Hy5x305DFWl และสมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/8hCT9n ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2016 นะคะ
Want to study in the U.S. for a semester? Here is your chance! 
Click here for how to apply: https://goo.gl/8hCT9n.
To learn about the UGRAD program, visit http://ow.ly/Hy5x305DFWl.

 AO Events