สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ส่งนักศึกษา มร.ชม. เข้าร่วมโครงการ Summer Program / Passage to ASEAN “Empowering Technopreneurs trough Knowledge Sharing


โครงการ Passge to ASEAN ของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Summer Program / Passage to ASEAN  “Empowering Technopreneurs trough Knowledge Sharing" at IBI Darmajaya, Indonesia ระหว่างวันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2559

 


รูปภาพจากอัลบัม : โครงการ Summer Program / Passage to ASEAN “Empowering Technopreneurs trough Knowledge Sharing" at IBI Darmajaya, Indonesia

AO Events