ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ แห่งประเทศญี่ปุ่น


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ แห่งประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์และบุคลากร หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมงานถวายพระพรชัยมงคลในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ แห่งประเทศญี่ปุ่น ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่AO Events