สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาประชุมวางแผนการจัดทำระบบฐานข้อมูลนักศึกษาต่างชาติ


เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 น. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาประชุมวางแผนการจัดทำระบบฐานข้อมูลนักศึกษาต่างชาติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมกิตติ์  ธรรมโม รองอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อนการศึกษา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องเอื้องแววมยุรา ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรตื เวลา 15.00 - 16.30 น.AO Events