สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนให้กับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นายเฉา เสี่ยวเหลียง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ นครเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวแสดงความยินดี ในงานเทศกาลตรุษจีนแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมเพื่อเฉลิมฉลองให้กับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงาน ภายในงานมีการแสดงจากนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  นักศึกษาสาขาภาษาจีน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี  นักศึกษาทุนประเทศกัมพูชา นักศึกษาเครือข่ายความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งจัดโดยสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่AO Events