มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ Dr.Costas Tsatsoulis, Dean and Professor of College of Engineering และ Dr.Armin Mikler, Professor of Computer Science and Engineering จาก University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ในโอกาสเดินทางมา ร่วมหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.


รูปภาพจากอัลบัม : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา

AO Events