อัครราชทูตที่ปรึกษา สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษารั้วดำ – เหลือง


เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ท่าน ปีเตอร์ เอ็ม เฮย์มอนด์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมคณะจากสถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสบรรยายพิเศษหัวข้อ “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย – สหรัฐอเมริกา และประสบการณ์ชีวิตในฐานะนักการทูต” ทั้งนี้ได้รับ ความสนใจจากผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจำนวนมาก


รูปภาพจากอัลบัม : อัครราชทูตที่ปรึกษา สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษารั้วดำ – เหลือง

AO Events