มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการเเลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์นอล (Yunnan Normal University)


ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการเเลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์นอล (Yunnan Normal University) พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยร่วมงานแสดงความยินดีกับนักศึกษา ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

นักศึกษาโครงการเเลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์นอล (Yunnan Normal University) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 31 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย โดยได้รับการดูแลอย่างดีจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ ตลอด 1 ปีการศึกษานี้ มีการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานต่างๆการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับคำชื่นชมถึงคุณภาพของนักศึกษา ในด้านการนำเที่ยวให้กับชาวจีนที่มาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ สอนภาษาจีนให้กับเพื่อนร่วมงานชาวไทย และยังสามารถสอนภาษาไทยให้กับชาวจีนได้อีกด้วย

 


รูปภาพจากอัลบัม : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการเเลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์นอล (Yunnan Normal University)

AO Events