สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ต้อนรับคณาจารย์ นักศึกษาจาก College of Education, Zhejiang University สาธารณรัฐประชาชนจีน


ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ College of Education จากมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง (Zhejiang University) สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์เมษา มหาวรรณ หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และตัวแทนนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ
ภายในงานมีการนำเสนอวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยของทั้งสองแห่ง การเปิดโอกาสให้พูดคุย ซักถาม และถ่ายรูปร่วมกัน ทั้งนี้ อาจารย์อู๋ เสวีย ผิง (Professor Wu Xueping) College of Education ได้กล่าวขอบคุณ คณะผู้บริหารและทางมหาวิทยาลัยในการต้อนรับ พร้อมเอ่ยถึงความคาดหวังว่าในอนาคตที่จะได้มีการประสานความร่วมมือระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัยต่อไป 

 


รูปภาพจากอัลบัม : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ต้อนรับคณาจารย์ นักศึกษาจาก College of Education, Zhejiang University สาธารณรัฐประชาชนจีน

AO Events