ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลออสเตรีย ประจำปีการศึกษา 2021/2022


ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลออสเตรีย ประจำปีการศึกษา 2021/2022

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทยแจ้งว่ารัฐบาลออสเตรียประกาศให้ทุนการศึกษา/วิจัย/ฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2021/2022 แก่นักศึกษา บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไปในสาขาวิชาต่างๆ ณ สถาบันอุดมศึกษาในออสเตรีย โดยผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ ้https://oead.at/en/news/article/2020/11/calls-for-applications-for-scholarships-for-the-year-202122 และรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศออสเตรียได้ที่เว็บไซต์ www.studyinaustria.at

 AO Events