ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2562 ​(​2019 TGS)


** ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2562 ​(​2019 TGS)**

 

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ดำเนินการให้และบริหารทุนการศึกษาในการแลกเปลี่ยนบุคลากร​และส่งเสริมให้เกิดการศึกษาเพื่อเรียนรู้ข้ามผ่านวัฒนธรรม อันจะนำมาซึ่งความเข้าใจอันดีและมิตรภาพระหว่างชาวไทยและชาวอเมริกัน
โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลไทยอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 60 ปี

ขณะนี้มูลนิธิฯ กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2562 ​ (​2019 TGS)

 จำนวน ​สูงสุด​ 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและ/หรือปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่าง ๆ ยกเว้น ​สาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และ

ทันแพทยศาสตร์ที่มีการปฏิบัติการทางคลินิก (สามารถสมัครเพื่อเรียนต่อสาขาสาธารณสุขศาสตร์ที่ไม่มีการปฏิบัติการทางคลินิก ​หรือสัมผัสคนไข้โดยตรง​ได้)

ระยะเวลาทุนสูงสุดไม่เกิน 2 ปี โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ผู้ที่สนใจสมัครชิงทุนสามารถอ่านรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมจากระเบียบการทุนการศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิฯ http://www.fulbrightthai.org 

​ (Now Open Section) หรือที่ระบบรับสมัครออนไลน์ http://application.fulbrightthai.org​

 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการไปยังมูลนิธิฯ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2561

เวลา 13.00 น. (บ่ายโมงตรง ตามเวลาในประเทศไทย) 

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาส่งอีเมลล์มาที่ tusef@fulbrightthai.org หรือติดต่อคุณศุภวารี ภัทราวณิชย์ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-285-0581-2 ต่อ 106 ภายในวันเวลาทำการ (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น.)

/Uploads/files/TGS%202019%20Letter%20of%20Recommendation%20Form.docx

/Uploads/files/TGS%202019%20Online%20Application%20Guidelines.pdf

/Uploads/files/TGS%202019%20Now%20Open.jpg

/Uploads/files/TGS%202019%20FAQ.pdf

 AO Events