นักศึกษาโครงการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา


เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น. นักศึกษาโครงการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย จำนวน 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายสุรสิทธิ์ ภูผานิรันดร นักศึกษาคณะครุศาสตร์ เผยแพร่ด้านการสอนภาษาไทย
2. นายธรรมนูญ มานัสพิพัฒ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ เผยแพร่ด้านดนตรีล้านนา
3. นางสาววิชุดา หอมกลิ่น นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เผยแพร่ด้านศิลปะการแสดงล้านนา
เข้าพบคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อรับโอวาทก่อนการเดินทางไปแลกเปลี่ยน ในวันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2558 ซึ่งจะแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 1 ปี ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมือง Chino Hills รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาAO Events