ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Honghe University สาธารณรัฐประชาชนจีน


เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารจาก วิทยาลัยนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Honghe University สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่
1. Prof. Lin Hong Deputy Dean of Foreign Language College
2. Assoc. Prof. Dr. Luo Lin Deputy Dean of Business College
3. Assoc. Prof. Dr. Bu Xiaoji Deputy Dean of Humanities College
4. Ms. Bai Yanmei Officer of International Programs and Services Office
ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อเข้าพบคณะผู้บริหารและอาจารย์ ในการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือทางการศึกษา ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Honghe University สาธารณรัฐประชาชนจีน

AO Events