ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Kyoto Kacho University ประเทศญี่ปุ่น


คณะผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดีและผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์และคณาจารย์ภาคภาษาญี่ปุ่น ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Kyoto Kacho University เดินทางมาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยร่วมกับนักศึกษาสาขาภาษาญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 – 7 กันยายน 2558 ณ ห้องสะบันงา

 


รูปภาพจากอัลบัม : ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Kyoto Kacho University ประเทศญี่ปุ่น

AO Events