ประชาสัมพันธ์ทุน Fulbright Thailand 2016


ด้วย Fulbright Thailand ได้ประชาสัมพันธ์ทุนปี 2016 สำหรับอาจารย์/บุคลากรและนักศึกษาระดับปริญญาเอก ทั้งนี้สามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2558 โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทางเวบไซต์ http://www.fulbrightthai.org/

รายละเอียดประเภทของทุน Fulbright Thailand 2016

1. Junior Research Scholarship Program (JRS) offers up to 2 awards to doctoral students who have finished their coursework and would like to conduct research in a variety of fields as part of their dissertation in the United States for a period of not exceeding 6 months.
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
http://www.fulbrightthai.org/NowOpenDetail.asp?id=806&type=application

2. Thai Visiting Scholar Program (TVS) offers up to 3 grants to faculty lecturers or researchers to conduct research or lecture in a variety of fields in the U.S. for a period of not more than 6 months. The applicant may want to opt for either research or lecturing category or both. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
http://www.fulbrightthai.org/NowOpenDetail.asp?id=807&type=application

3. U.S.-ASEAN Visiting Scholar (USAS) gives an opportunity for Thai scholars, university faculty, foreign ministry and other government officials, and professional staff of the private sector, think tanks and other NGOs in Thailand to travel to the U.S. for scholarly and professional research for 3-4 months on issues that are focused on ASEAN or central to the U.S – ASEAN relationship. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
http://www.fulbrightthai.org/NowOpenDetail.asp?id=809&type=applicationAO Events