มร.ชม. ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา เยือนรั้วดำเหลืองภายใต้โครงการ The Embassy Speakers Program


เมื่อวันที่  8 มกราคม 2559    ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์  ธรรมโม รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กล่าวให้การต้อนรับคณะจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ในโอกาสที่คณะจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาได้เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อบรรยายพิเศษและจัดกิจกรรม Workshop เกี่ยวกับการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกา ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Robert Sterken Jr. วิทยากรผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันพร้อมคณะจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาเป็นผู้บรรยาย ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการ The Embassy Speakers Program ได้รับความสนใจจากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์  และวิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่



AO Events