ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน Virtual Trip ร่วมกับนักศึกษาจากประเทศสิงคโปร์


ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน Virtual Trip ร่วมกับนักศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ ในชื่อกิจกรรม "CMRU & TP E-Exchange 2021" 

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และ Temasek Polytechnic (TP) ประเทศสิงค์โปร์เป็นสมาชิกในเครือข่ายการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาเซียน Passage to ASEAN (P2A) และได้หารือการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และ Temasek Polytechnic (TP) ประเทศสิงค์โปร์ ในชื่อกิจกรรมแลกเปลี่ยน “CMRU & TP E-Exchange 2021”” เพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS Teams นั้น

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ขอประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน “CMRU & TP E-Exchange 2021” โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนสมัครออนไลน์ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ https://forms.gle/x4B4Xv2UCyziZtCaA หรือสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ โดยติดต่อบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ คือนางสาวลวัณรัตน์ บูทะ ภายในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 นี้ เพื่อให้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการประสานงานกับทาง Temasek Polytechnic, Singapore ต่อไป

วันสิ้นสุดรับสมัคร: วันที่ 30 เมษายน 2564

ดาวน์โหลดกำหนดการกิจกรรม:

สแกนเพื่อลงทะเบียนด้านล่างนี้:

 AO Events