สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

อาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ พร้อมบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง เพื่อตามรอยศาสตร์พระราชาเมื่อวันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2562


รูปภาพจากอัลบัม : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

AO Events