มร.ชม. ร่วมสวัสดีปีใหม่ ท่านกงสุลใหญ่ประจำจังหวัดเชียงใหม่


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมสวัสดีปีใหม่ กงสุลใหญ่ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ท่านกงสุลใหญ่เจนนิเฟอร์ ฮาร์ไฮ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่,  ท่านกงสุลใหญ่คะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่,  ท่านกงสุลใหญ่เหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ และ ท่านกงสุลใหญ่กอง ซาน ลวิน กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561

 


รูปภาพจากอัลบัม : มร.ชม. ร่วมสวัสดีปีใหม่ ท่านกงสุลใหญ่ประจำจังหวัดเชียงใหม่

AO Events