ต้อนรับผู้อำนวยการ Regional English Language Office พร้อมคณะ จากสถานกงสุลใหญ่ สหรัฐอเมริกา


ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์จากหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Ms. Joelle Uzarski ผู้อำนวยการโครงการและทรัพยากรด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Regional English Language Office), Ms. Tara Barancil และคุณกนกพร กอสซ์ลิน จากสถานกงสุลใหญ่ สหรัฐอเมริกา ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนและพบปะคณะผู้บริหารและอาจารย์ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ ณ ห้องรับรอง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น.

 AO Events