ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEAN Youth Representatives Experiencing in the Philosophy of Sufficiency Economy 2018


ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEAN Youth Representatives Experiencing in the Philosophy of Sufficiency Economy 2018

 

สำนักนายกรัฐมนตรีจัดโครงการ “เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท” หรือ “ASEAN Youth Representatives Experiencing in the Philosophy of Sufficiency Economy 2018” (AY-REPSE 2018) โดยจะมีเยาวชนจากกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และเยาวชนจากประเทศภูฏานและศรีลังกาเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมจะต้องคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีอายุ 18-25 ปี
2. มีความสนใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
3. มีความคิดสร้างสรรค์และมีความเป็นผู้นำ
4. มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีการนำเสนอที่ดี
5. มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกัน
6. มีสุขภาพแข็งสามารถเข้าร่วมโครงการได้จนจบ มีความพร้อมในการเดินทาง

โครงการ “ASEAN Youth Representatives Experiencing in the Philosophy of Sufficiency Economy 2018” จะจัดขึ้นในวันที่ 11 -21 มีนาคม 2561 ที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ ในภาคกลาง ผู้ที่สนใจจะต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมทั้งเขียนเรียงความจำนวน 250-300 คำเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งสองหัวข้อ คือ
1.Why are you interested in AY-REPSE 2018, and after the program what is your expectation that you are able to contribute to yourself, your community, and your own country?
2.What is your interest in His Majesty the Late King Bhumibol Adulyadej of Thailand’s initiatives and/or the Royal Project in Thailand?

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการและใบสมัครได้ที่ลิงค์ด้านล่าง และจะต้องส่งใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ให้กับ คุณอรรถพล ก้องพิศุทธิ์กุล ที่ e-mail: atthaphon.k@rmutp.ac.th ภายในวันที่ 22 มกราคม 2561 ทางกองวิเทศสัมพันธ์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ในเว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์นี้ และจะทำการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 25 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 02-665-3756 หรือที่ Facebook กองวิเทศสัมพันธ์:https://www.facebook.com/interaffairs/

 AO Events