ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ ประเทศฮังการี


ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ ประเทศฮังการี

 

รัฐบาลฮังการีเปิดรับสมัครทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี ประจำปี 2017 – 2018 สำหรับนักเรียนไทย จำนวน 40 ทุน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2561

รัฐบาลฮังการีได้เสนอทุนการศึกษาเต็มจำนวนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตร Non-degree ดังต่อไปนี้
1. ทุนการศึกษาเต็มจำนวนระดับปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 11 สาขา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 23 สาขา
2. ทุนการศึกษาเต็มจำนวนระดับปริญญาโท จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 2 สาขา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 53 สาขา
3. ทุนการศึกษาเต็มจำนวนประเภท non-degree หลักสูตร Preparatory Course in Hungarian Language (สำหรับผู้สมัครขอรับทุนที่ต้องการจะสมัครรับทุนในหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาฮังการี)

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครรับทุนดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคาร 27

http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/stipendium-hungaricum-scholarship-programmeAO Events