ทุนรัฐบาลออสเตรีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุน Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2560


ด้วยรัฐบาลออสเตรียประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุน Ernst Mach Grant - ASEA - UNINET ประจำปี 2560 เพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรม/ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย โดยทุนดังกล่าวแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. Post-doctoral Grant (ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก) ระยะเวลา 3 - 9 เดือน

2. Ph.D. Grant (ทุนปริญญาเอก) ระยะเวลา 3 ปี

3. Sandwich Grant (ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก) ระยะเวลา 9 เดือน

4. Music Grant (ทุนดนตรี) ระยะเวลา 9 เดือน

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนดังกล่าวได้ที่ www.grants.at หรือ http://www.asea-uninet.org/87.ernst-mach-grant-emg/

https://www.scholarships.at/default.aspx ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560

Ernst Mach Grant (EMG)

Ernst Mach-Grants – ASEA-UNINET (formerly known as Technology Grants South-East Asia)

ASEA-UNINET supports the exchange of knowledge between partner universities in the member countries in Europe and South-East Asia (Indonesia, Philippines, Thailand and Vietnam). The main activity of the network is the organization and financial support of the exchange of scientists and postgraduates and the transfer of knowledge associated with this.

The funding is organized by the OeAD-GmbH/ICM in cooperation with ASEA-UNINET (on behalf of and financed by the Federal Ministry of Science, Research and Economy - BMWFW).

Applications are open to postgraduates who have obtained a master degree (including master thesis) or a doctoral degree (or equivalent degree) in various fields (including e.g. Natural Sciences, Technical Sciences, Human Medicine, Health Sciences, Agricultural Sciences, Social Sciences, Humanities and Arts) as well as to graduates in the field of music (only).

There are four types of grants

 • Post-doc Grants (research grants)
  Duration: max. 3-9 months (new!)
  Grant benefit: 1,150 euro
 • PhD-Grants
  Grant for a complete PhD programme in Austria
  Duration: 36 months
  Grant benefit: 1,050 euros
 • Sandwich-Grants
  Grant for a partial study period during a PhD programme in Austria
  Duration: 9 months (new!)
  Grant benefit: 1,050 euros
 • Music-Grants
  Duration: max. 9 months
  Grant benefit: 1,050 euros

Additionally, scholarship holders receive a travel cost subsidy of max. 730 euros.

Further conditions

The application is open to for graduates and postgraduates with a maximum age of 35 years and for Post docs with a maximum age of 45 years.

The language proficiency in English and/or German should be very good.

Deadline

Next closing date for the submission of applications: 31.03.2017

Links and download

For more information and the online-application tool, please click: Ernst Mach Grant - Link

or see the download file: Ernst Mach Grant 2017

Use the step-by-step guide as a support for filling out the online application: Step-by-step-guide

Where to apply

Online at www.scholarships.at only, starting in November 2016.
The selection of the candidates takes place locally by Austrian university professors.

Contact

ICM - Centre for International Cooperation & Mobility
Svetlana Kim
Tel.: +43 1 534 08-471
E-mail: svetlana.kim@oead.at

 

 AO Events