ผู้บริหาร มร.ชม. ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก October 6 University แห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์


เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ และ ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Ahmed Attia Seida, President of October 6 University พร้อมด้วย Amb. Dr. Kheireldin Abdellatif; Former Assistant Foreign Minister and Vice Chairman of the Boaed of Trustees และ Prof. Adel Hammam; Dean of Faculty of Tourism and Hotel Management จาก October 6 University แห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านศูนย์ตะวัุนออกกลางศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการร่วมกันระหว่างสองมหาวิทยาลัย พร้อมนำคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและศูนย์ตะวันออกกลางศึกษา ณ สำนักหอสมุด ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ในโอกาสเดียวกันนี้คณะผู้บริหาร October 6 University ได้มอบทุนสนับสนุนทางด้านการศึกษาให้แก่นักศึกษาโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ October 6 University แห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ รุ่นที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 9 คน จากคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


รูปภาพจากอัลบัม : ผู้บริหาร มร.ชม. ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก October 6 University แห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

AO Events