อาจารย์ ดร. ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมสมาชิกเครือข่าย Passage to ASEAN


เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 อาจารย์ ดร. ปวีณา  โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมสมาชิกเครือข่าย Passage to ASEAN ประเทศไทย เพื่อปรึกษาหารือทิศทางการดำเนินงาน P2A ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

 


รูปภาพจากอัลบัม : อาจารย์ ดร. ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมสมาชิกเครือข่าย Passage to ASEAN

AO Events