คณะผู้บริหาร มร.ชม. เข้าพบกงสุลใหญ่ ส่งความสุขรับศักราชใหม่


คณะผู้บริหาร มร.ชม. เข้าพบกงสุลใหญ่ ส่งความสุขรับศักราชใหม่ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ เข้าพบ Consul General Jennifer A. Harhigh (กงสุลใหญ่เจนนิเฟอร์ ฮาร์ไฮ) กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ Consul-General Shinya Aoki (กงสุลใหญ่ซินยา อาโอกิ) กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และ Consul General Ren Yisheng (กงสุลใหญ่เหริน ยี่เซิง) กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งความสุขเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2560


รูปภาพจากอัลบัม : คณะผู้บริหาร มร.ชม. เข้าพบกงสุลใหญ่ ส่งความสุขรับศักราชใหม่

AO Events