เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย นำโดยเอกอัครราชทูต Mr. Noh Kwang-il และท่านกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเกาหลี ประจำจังหวัดเชียงใหม่ คุณวัชระ ตันตรานนท์ พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมมหาวิทยาลัย พร้อมเยี่ยมชมศูนย์เกาหลีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร


เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมรองอธิการบดี และคณาจารย์จากภาควิชาภาษาเกาหลี ให้การต้อนรับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย นำโดยเอกอัครราชทูต Mr. Noh Kwang-il และท่านกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเกาหลี ประจำจังหวัดเชียงใหม่ คุณวัชระ ตันตรานนท์ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมมหาวิทยาลัย พร้อมเยี่ยมชมศูนย์เกาหลีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์AO Events