ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณาจารย์ Kyorin University ประเทศญี่ปุ่น กระชับความสัมพันธ์อันดี พร้อมขยายความร่วมมือทางวิชาการ


เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร์ อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Kyorin University ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Prof. Dr. Tsutomu Kitajima  ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองมหาวิทยาลัย และหารือถึงความเป็นไปได้ในการขยายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณาจารย์ Kyorin University ประเทศญี่ปุ่น กระชับความสัมพันธ์อันดี พร้อมขยายความร่วมมือทางวิชาการ

AO Events