รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “ P2A VIRTUAL MOBILITY 2021: ASEAN STUDENT E-EXCHANGE IN BUSINESS & ENTREPRENEURSHIP”


รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “ P2A VIRTUAL MOBILITY 2021: ASEAN STUDENT E-EXCHANGE IN BUSINESS & ENTREPRENEURSHIP”     

        ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นสมาชิกในเครือข่ายการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาเซียน Passage to ASEAN (P2A) และได้มีการหารือการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย P2A จำนวน 6 มหาวิทยาลัย คือ Duy Tan University (Vietnam), Hanoi University of Science and Technology (Vietnam), Panpacific University (Philippines), Sunway University (Malaysia), Universiti Malaya (Malaysia), Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (Indonesia) ในชื่อกิจกรรม “P2A VIRTUAL MOBILITY 2021: ASEAN STUDENT E-EXCHANGE IN BUSINESS & ENTREPRENEURSHIP” เพื่อแลกเปลี่ยนด้านธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ และวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน     ในรูปแบบออนไลน์ นั้น

       สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม  “P2A VIRTUAL MOBILITY 2021: ASEAN STUDENT E-EXCHANGE IN BUSINESS & ENTREPRENEURSHIP” โดยนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/16NXdqLA1F6NmECo7 หรือ Scan QR Code ตามด้านล่างนี้ ภายในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 และผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์                  ติดต่อ นางสาวลวัณรัตน์ บูทะ นักวิเทศสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๘ ๔๐๗๔๙๑๙ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสมาคม Passage To ASEANAO Events