มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคการใช้ภาษาอังกฤษและคณะเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ Ms.Joëlle Uzarski ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคการใช้ภาษาอังกฤษและคณะ จำนวน 3 คน ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ในโอกาสที่ทางสำนักงานภูมิภาคการใช้ภาษาอังกฤษ (The Regional English Language Office) สถานเอกอัครราชทูตอเมริกา ประจำประเทศไทย เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเข้าพบคณะผู้บริหารและอาจารย์ ในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำการเสนอขอผู้เชี่ยวเพื่อมาปฏิบัติงานสอน ตามโครงการ English Language Fellow Program

 


รูปภาพจากอัลบัม : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคการใช้ภาษาอังกฤษและคณะเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

AO Events