สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน SEA-Teacher Project (6th Batch)


พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนSEA-Teacher Project (6th Batch)

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โครงการ SEA – Teacher Project (6th Batch) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูเพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในโรงเรียนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA – Teacher Project) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี อาจารย์ ดร.ปวีณา โฆษิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้งคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project 6th batch  หลักสูตรครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 5 คน ที่เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ SEA – Teacher Project (6th Batch) ณ ประเทศอินโดนีเซีย เป็นเวลา 1 เดือน (ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม - 4 กันยายน 2561) ได้นำเสนอผลการเข้าร่วมโครงการดังหล่าวและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในรุ่นต่อไป ทั้งด้านทักษะการเรียนการสอน ทักษะการปรับตัวในการดำเนินชีวิตในต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง


รูปภาพจากอัลบัม : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน SEA-Teacher Project (6th Batch)

AO Events