พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทุนระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับ October 6 University รุ่นที่ 2


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทุนระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับ October 6 University รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทุน “โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอารบิกและตะวันออกกลางศึกษาตามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับ October 6 University” รุ่นที่ 2 และกล่าวต้อนรับ Prof.Kheireldin Abdellatif ผู้บริหารจาก October 6 University โดยโครงการพัฒนานักศึกษาในรุ่นที่ 2 นี้ มีอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับทุนในการศึกษา จำนวน 13 คนAO Events