สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล เปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาหลักสูตรการให้บริการทางการบิน


** ประกาศรับสมัครผู้สนใจสอบรับทุนเพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรการให้บริการทางการบิน**

ด้วย สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจ สอบรับทุนการศึกษาอบรมหลักสูตรการให้บริการทางการบิน ณ วิทยาลัยซันย่าการบินและการท่องเที่ยว มณฑลไหหลำ โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก มูลนิธิไหหนาน ซือหัง (Hainan CiHang Foundation) โดยผู้สมัครขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้                    1. มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี

  2. กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

  3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารและอ่านภาษาอังกฤษได้

  4. มีบุคลิกภาพดี อารมณ์แจ่มใส

  5. เอื้อมมือแตะได้ระดับ 212 เซนติเมตร

  6. ผิวกายภายนอกไม่มีรอยแผลเป็นและรอยสัุก

  7. ไม่มีประวัติอาชญากรรม

  8. นักศึกษาที่มีฐานะยากจนมีความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์เอกสารแนบดังบน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์เอกรัตน์  จันทร์รัฐิติกาล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลฝ่ายไทย โทร. 081-701-8484 ทั้งนี้ ขอให้ผุ้สนใจจัดส่งใบสมัครโดยตรงไปยังสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2561

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ด้านล่าง:

/Uploads/files/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2.pdfAO Events