ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Yunnan Normal University Business School สาธารณรัฐประชาชนจีน


รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาในพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Yunnan Normal University Business School สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา จำนวน 36 คน ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ทั้งนี้นักศึกษากลุ่มนี้มีกำหนดเดินทางกลับในวันที่ 3 กรกฎาคม 2559 นี้

http://www.cmru.ac.th/news/816-%E0%B8%A1%E0%B8%A3-%E0%B8%8A%E0%B8%A1-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99.html

 AO Events