มร.ชม. ต้อนรับ Mr. Julian Vennis, Director of World City Links พร้อมด้วย หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล รองเลขาธิการ ก.พ. และคณะ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Mr. Julian Vennis, Director of World City Links พร้อมด้วย หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล รองเลขาธิการ ก.พ. ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กร World City Links ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ภาพ –ข่าว : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : มร.ชม. ต้อนรับ Mr. Julian Vennis, Director of World City Links พร้อมด้วย หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล รองเลขาธิการ ก.พ. และคณะ

AO Events