ทัพนักกีฬา นศ.นานาชาติ มร.ชม. คว้าชัยงานแข่งขันกีฬา “ไก่ขาวเกมส์” ครั้งที่ 12


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 12 “ไก่ขาวเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561

การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน  ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งมีนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยกว่า 600 คน โดยในปีนี้ มหาวิยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน ครั้งที่12 “ไก่ขาวเกมส์” ได้จัดการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท ได้แก่ การแข่งขันบาสเกตบอล  เทเบิลเทนนิส  เปตอง กีฬามหาสนุก และการประกวด Mr. & Miss International Student Games โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในด้านการต่างประเทศระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน ทั้ง 4 แห่ง และในปีนี้ นักศึกษานานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด Mr. & Miss International Student Games “ไก่ขาวเกมส์” ครั้งที่ 12 มาครองอีกด้วย

ประมวลภาพกีฬา

https://www.cmru.ac.th/news/2868-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2-%E0%B8%99%E0%B8%A8-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%A1%E0%B8%A3-%E0%B8%8A%E0%B8%A1-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2-%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-12.html?fbclid=IwAR0eMDEOFfr1tFg_HZXCjl7p7O0vCtk8r5TDBxRAczGFEy4euNxO5RrsFmYAO Events