คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่


คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าพบกงสุลใหญ่ฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2564AO Events